A més de confeccionar totes les declaracions periòdiques exigibles, assessorar i representar els nostres clients davant la Inspecció de Tributs i altres òrgans, posem una especial dedicació a la supervisió i planificació per al correcte compliment de les obligacions de caràcter formal i legal establertes per la legislació vigent.

Business_image
Assessoria fiscal

Suport en qüestions relacionades amb els impostos i la fiscalitat

Business_image
Assessoria laboral

Assessorament en tots els aspectes relacionats amb les relacions laborals i els recursos humans

Business_image
Assessoria comptable

Aconsellament i suport en tots els aspectes relacionats amb la gestió comptable d'una empresa

Business_image
Assessoria economico-mercantil

Servei en qüestions relacionades amb la gestió econòmica i comercial d'empreses o individuals

Business_image
Assessoria en protecció de dades

Ajuda a les empreses a complir amb les obligacions establertes per la legislació de protecció de dades i assegurar la privacitat i la seguretat de la informació personal recopilada i tractada per l'empresa

Business_image
Gestoria

Facilitar i agilitzar en la realització de tràmits, gestions i obligacions administratives i legals

Business_image
Consultoria econòmica

Assessorament i solucions en qüestions relacionades amb la gestió financera, l'anàlisi econòmica, l'optimització de recursos i altres aspectes econòmics

Business_image
Consultoria financera

Assessorament i orientació en matèria de gestió financera

Business_image
Consultoria en empresa familiar

Assessorament i suport a les empreses gestionades per famílies

T'ajudem

DADES DE CONTACTE

Les dades d'aquest formulari estan subjectes a aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT.
Responsable del Fitxer l'entitat BIGAS ASSESSORIA I GESTIÓ SLP.. Exercici de drets al correu electrònic info@bigasassessoria.com i la finalitat del tractament és gestionar la vostra petició.