català /  español 
Fiscal
Fiscal 2017
Fiscal 2016
Fiscal 2015
Llibre ingressos i despeses
Fiscal 2014
Fiscal 2013
Fiscal 2012
Fiscal 2011
Fiscal 2010
Fiscal 2009
Laboral
Jurídica
Novetats fiscals
2010-02-08
Ref. 1/2010
Descarregar
Recordatori contractació i retenció 1%
2010-04-01
Ref. 2/2010
Descarregar
Impuls recuperació econòmica i ocupació
2010-04-28
Ref. 3/2010
Descarregar
Recuperació IVA factures incobrables
2010-05-24
Ref. 4/2010
Descarregar
Modificació IVA rehabilitació vivendes
2010-05-24
Ref. 5/2010
Descarregar
Canvi tipus IVA juliol 2010
2010-06-15
Ref. 6/2010
Descarregar
 
Bigas Assesoria i Gestió
C/ Barcelona 3, 2n 1a 17001 - Girona - Tel. 972 201 959  -  Fax 972 220 920  -  info@bigasassessoria.com
Avís Legal - Crèdits